Flygradar ändrade den moderna trafiken.

När man tänker på hur flygtrafiken bli koordinerad, överraskas man av att det inte uppstår fler olyckor än det faktiskt gör, då man har en massa stora maskiner i luften som flyger mycket snabbt och ska landa på samma plats. Det hela har blivit möjligt med hjälp av radarn som spelar en mycket viktig roll i koordineringen av flygtrafiken. Radarn gör det möjligt för kontrolltornen och flygen att se vad som befinner sig i luftrummet och därmed kan man undgå kollisioner.

Krigen utvecklade den första flygradarn

Många av de största teknologiska framstegen har gjorts i förbindelse med militären, särskilt när man ser på andra världskriget. Världskrig är ett bra exempel på detta, då radarn spelade en viktig roll i de allierades slutliga seger. Denna radar har nu gjorts till flygradar så den kan göra nytta under fredstider och på det sättet gjort att flygtrafiken har blivit långt bättre än den någonsin har varit förut. Krig är generellt en förfärlig tid men inom det teknologiska området pressas deltagarna till det yttersta för att finna en fördel, vilket ger många uppfinningar som särskilt är till gagn för trafiken.

Flygradar i stället för radio

Tidigare var det radiokontakt, kort och mänsklig koordination från kontrolltornen, som säkrade att flygtrafiken förlöp som den skulle. Radarn har dock revolutionerat detta och garanterar att mänskliga misstag inte spelar så stor roll som tidigare inom luftfarten. En flygradar är i den moderna världen en mycket viktig del av flyget men det kan fortfarande inträffa olyckor som t ex med flyget från Malaysia. Här blev radarn av oförklarliga orsaker avstängd, så att man från kontrolltornet inte längre kunnat följa flygets kurs och därigenom kunde olyckan inträffa utan att man hade någon som helst aning om vad har hänt. En flygradar är därmed den viktigaste delen av trafiken som vi känner till idag, då den ger många fördelar. Jo mer avancerad vår radioteknologi blir, desto lättare är det att hålla styr på all världens trafik och på detta sätt se till att den blir koordinerat näst intill perfektion. Radar har i varje fall gjort att våra flygturer är långt säkrare än tidigare.