Svarta lådan berättar den fula sanningen

Den svarta lådan som innehåller information om varje liten sak som sker medan flyget är i luften, kallas även Flight Data Recording. Med hjälp av lådan kan man få reda på piloternas kommunikation och samtal under flygturen. På flygspråk kallas det för Cockpit Voice Recorder. Det är ett säkerhetselement som ska hjälpa med att säkra flygtrafiken. Ifall något går fel under flygturen, lagras denna information i svarta lådans minne. På detta sätt kan man sörja för att sådan situation inte uppstår igen medan man är i luften. Därför är den svarta lådan lika mycket under utveckling inom alla former av flygteknologi. Lådan kallas för svart men i själva verket är den mer röd eller orange eftersom det är lättare att hitta den, ifall det rör sig om en flygolycka.

Fysiska krav på svarta lådan

Svarta lådan (flightrecorder)

Svarta lådan (flightrecorder).

För att svarta lådan inte ska förloras under en flygstörtning, placerar men den i flygplanets stjärtparti. Ett flygplan störtar normalt sett med nosen först eftersom den delen är tyngre än stjärten. Lådan ska kunna klara en påverkan på 3 400 G. Som en jämförelse: om vi tar en person på 70 kg som utsätts för en g-kraft på 6 G, kommer personens vikt att motsvara 650 kg. Det är alltså ett enormt tryck som svarta lådan ska klara. Den ska även klara en temperatur på 1100°C i över en halv timme. Den ska också klara ett vattendjup på 6000 meter, ifall flyget störtar i havet. Efter flygplansstörtning kan det vara mycket besvärligt att hitta den svarta lådan. Därför är den utrustad med en sändare, så den är lättare att hitta.

Svarta lådan hittas nästan alltid

Efter en plankrasch hittar man nästan alltid fram till den svarta lådan, oavsett vad flyget och dess passagerare blivit utsatta för. Tillverkning av den svarta lådan håller mycket hög kvalitet, både vad gäller teknik som material, så man behöver inte vara oroad att den inte hittas. Men den har sina begränsningar. Signalen den sänder är aktiv bara under en bestämd tid, så länge batteriet håller. Detta var orsaken till att man inte funnit den svarta lådan i det malaysiska flygplanet som plötsligt försvann i mars 2014. Därför kunde man inte heller klara upp vad som egentligen hände med planet under katastrofen.